Bạn đang tìm hiểu thông tin cần thiết để lập một dự án đầu tư, tiến hành các thủ tục xin chấp thuận chủ trương đầu tư và/hoặc vay vốn của các tổ chức tín dụng. Để tiện cho bạn thực hiện các công việc, chúng tôi xin được sơ lược và trình bày bố cục của một dự án đầu tư theo kinh nghiệm của chúng tôi, bao gồm các nội dung sau:

Căn cứ theo Luật đầu tư số 61/2020/QH14 của Quốc hội khóa XIV, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 thì nội dung chính của một đề xuất thực hiện dự án đầu tư sẽ bao gồm: Giới thiệu nhà đầu tư hoặc hình thức lựa chọn nhà đầu tư, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ thực hiện, thông tin về hiện hạng sử dụng đất tại địa điểm thực hiện dự án và đề xuất nhu cầu sử dụng đất (nếu có), sơ lược về công nghệ và xây dựng (nếu có), nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án, đánh giá sơ bộ tác động môi trường (nếu có) theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Qua các nội dung chính theo quy định, chúng tôi đưa ra sơ lược đề cương của một dự án cơ bản kết cấu các phần để bạn tham khảo như sau:

I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN

1. Giới thiệu về chủ đầu tư

2. Mô tả sơ bộ thông tin dự án, mục tiêu và quy mô đầu tư

3. Cơ sở pháp lý

II: TỔNG QUAN VỀ SẢN PHẨM DỰ ÁN VÀ SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ

1. Tổng quan về sản phẩm của dự án và nghiên cứu thị trường

2. Sự cần thiết đầu tư

III: ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG

1. Vị trí xây dựng

2. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế xã hội vùng dự án

3. Nhận xét chung về địa điểm đến sự phù hợp của dự án

IV: QUY MÔ DỰ ÁN, YÊU CẦU XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ

  • 1. Quy mô dự án
  • 2. Các hạng mục công trình xây dựng và máy móc thiết bị đầu tư

2.1. Yêu cầu chung về xây lắp

2.2. Hạng mục đầu tư cụ thể

3. Tiến độ thực hiện dự án

4. Phương án giải phóng mặt bằng

V: QUY TRÌNH VÀ PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH

1. Quy trình sản xuất

2. Phương án quản lý, khai thác

VI: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

1. Đánh giá tác động môi trường

2. Tác động của dự án tới môi trường

VII: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN

1. Cơ sở lập tổng mức đầu tư

2. Nội dung tổng mức đầu tư

3. Nguồn vốn và nhu cầu vốn

4. Phương án hoàn trả vốn đầu tư

5. Thời hạn hoạt động của dự án

VIII: HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA DỰ ÁN

1. Cơ sở tính hiệu quả

2. Các điều kiện phân tích hiệu quả kinh tế - tài chính

3. Hiệu quả kinh tế tài chính của dự án

4. Phân tích lợi ích xã hội

IX: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận

1.1. Tính khả thi của dự án

1.2. Các chỉ tiêu hiệu quả của dự án

2. Kiến nghị các giải pháp thực hiện và ưu đãi đầu tư

PHẦN PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA DỰ ÁN

Với những chia sẻ về các nội dung cơ bản như trên. Dịch vụ lập dự án đầu tư hy vọng bài viết này sẽ mang đến cho bạn những nguồn thông tin hữu ích để bạn thực hiện lập dự án của mình đáp ứng các yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cũng như phục vụ các công việc cho dự án của bạn.

Quý Doanh nghiệp vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết phù hợp với thực tế của doanh nghiệp.

Hotline: 0918 924 666

Tìm kiếm liên quan: Nội dung cơ bản của một dự an đầu tư, Mẫu trình bày dự án đầu tư, Bố cục của một dự án, Mẫu báo cáo tóm tắt dự an đầu tư, Cách lập dự án đầu tư sản xuất, Viết dự án đầu tư như thế nào, Cách viết tóm tắt dự an, Cách trình bày dự án

Liên hệ ngay để được tư vấn hoàn toàn miễn phí.

Hotline: 0918 242 186

XIN CHỦ TRƯƠNG

Với kinh nghiệm xử lý hàng trăm dự án trên toàn quốc.

 

VAY VỐN NGÂN HÀNG

Chuyên nhận xử lý hồ sơ vay vốn bị ngân hàng trả về.

 

TÌM NHÀ ĐẦU TƯ

Hồ sơ dự án đầu tư chuyên nghiệp - Kết nối nhà đầu tư.