Quy trình thẩm định dự án vay vốn ngân hàng thương mại hiện nay cũng khá khắt khe và chặt chẽ, mục đích là nhằm giảm tỷ lệ nợ xấu hiện đang tăng cao. Thông thường quy trình thẩm định dự án gồm các bước như sau:

Quy trình thẩm định dự án đầu tư

Quy trình thẩm định hồ sơ dự án đầu tư để cho vay vốn của ngân hàng

Thực tế, hiện nay có rất nhiều rủi ro khác nhau khi cho vay nói chung và cho vay vốn theo dự án nói riêng, xuất phát từ nhiều yếu tố và có thể dẫn đến việc không chi trả được nợ khi đến hạn. Do đó, để quyết định có chấp nhận cho vay hay không, các ngân hàng thương mại rất coi trọng việc phân tích tín dụng nói chung và thẩm định tài chính  dự án nói riêng. Các ngân hàng có cái nhìn toàn diện, đánh giá về nhu cầu tổng vốn đầu tư, cơ cấu nguồn vốn và tình hình sử dụng nguồn vốn, hiệu quả tài chính mà dự án mang lại cũng như khả năng trả nợ của dự án.

QUY TRÌNH THẨM ĐỊNH VAY VỐN CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Nhằm hạn chế tỷ lệ nợ xấu tăng cao, quy trình thẩm định dự án đầu tư tại các ngân hàng đã được quy chuẩn và thường tuân thủ theo 3 bước như sau:

Bước 1. Kiểm tra tính đầy đủ, hợp lý của bộ hồ sơ pháp lý:

 • Hồ sơ pháp lý
 • Hồ sơ kinh tế
 • Hồ sơ vay vốn
 • Hồ sơ đảm bảo tiền vay

Bước 2. Thẩm định khách hàng vay vốn:

 • Địa vị pháp lý và tư cách của khách hàng vay vốn
 • Lịch sử hình thành doanh nghiệp, cơ cấu tổ chức, quản trị doanh nghiệp
 • Phương thức, tình tình hoạt động kinh doanh hiện tại, định hướng kinh doanh
 • Tình hình tài chính của doanh nghiệp
 • Quan hệ với các tổ chức tín dụng

Bước 3. Thẩm định dự án đầu tư:

 • Xem xét, đánh giá sơ bộ các nội dung chính của dự án
 • Phân tích thị trường và khả năng tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ đầu ra của dự án
 • Đánh giá khả năng cung cấp nguyên liệu và các yếu tố đầu vào của dự án
 • Đánh giá, nhận xét các nội dung về phương diện kỹ thuật
 • Thẩm định tổng vốn đầu tư và tính khả thi của phương án vay vốn
 • Đánh giá hiệu quả về mặt tài chính của dự án

Lập dự án - Trên cơ sở đó, tùy theo từng dự án cụ thể với những đặc điểm khác nhau mà nhân viên thẩm định có thể phân tích, đánh giá và đưa ra các điều kiện đi kèm với việc cho vay, hạn chế rủi ro, đảm bảo khả năng an toàn vốn vay. Trên cơ sở đó, lãnh đạo Ngân hàng có thể xem xét khả năng tham gia cho vay đối với từng dự án.

Như vậy, thông qua việc quá trình thẩm định, ngân hàng mới có cái nhìn toàn diện về dự án; đánh giá về nhu cầu tổng vốn đầu tư, cơ cấu nguồn vốn và tình hình sử dụng nguồn vốn, hiệu quả tài chính mà dự án mang lại cũng như khả năng trả nợ của dự án.

Mời quý khách tham khảo một số dịch vụ của chúng tôi:

Tìm kiếm liên quan: Luận văn thẩm định dự án đầu tư vay vốn tại Ngân hàng, Hoàn thiện công tác thẩm định dự an đầu tư tại ngân hàng, Thẩm định dự an đầu tư trong ngân hàng, Thẩm định dự án vay vốn, Quy trình thẩm định của ngân hàng, Kinh nghiệm thẩm định dự án đầu tư, Thẩm định dự án đầu tư đại học Ngân hàng, Cán bộ thẩm định của ngân hàng thương mại có thể lấy

Liên hệ ngay để được tư vấn hoàn toàn miễn phí.

Hotline: 0918 242 186

XIN CHỦ TRƯƠNG

Với kinh nghiệm xử lý hàng trăm dự án trên toàn quốc.

 

VAY VỐN NGÂN HÀNG

Chuyên nhận xử lý hồ sơ vay vốn bị ngân hàng trả về.

 

TÌM NHÀ ĐẦU TƯ

Hồ sơ dự án đầu tư chuyên nghiệp - Kết nối nhà đầu tư.