Hồ sơ dự án vay vốn ngân hàng cần có một số thông tin như: Sự cần thiết và chủ trương đầu tư, tổng mức đầu tư, phân tích tài chính và các nội dung khác có liên quan. Hãy cùng tìm hiểu thông qua bài viết này tại LapDuAn.Vn!

Mẫu hồ sơ dự án vay vốn ngân hàng

Mẫu hồ sơ dự án vay vốn ngân hàng trong nước

I. Nội dung của Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng (báo cáo đầu tư) bao gồm:

  • a) Sự cần thiết và chủ trương đầu tư, mục tiêu đầu tư xây dựng, địa điểm xây dựng và diện tích sử dụng đất, quy mô công suất và hình thức đầu tư xây dựng;
  • b) Khả năng bảo đảm các yếu tố để thực hiện dự án như sử dụng tài nguyên, lựa chọn công nghệ thiết bị, sử dụng lao động, hạ tầng kỹ thuật, tiêu thụ sản phẩm, yêu cầu trong khai thác sử dụng, thời gian thực hiện, phương án giải phóng mặt bằng xây dựng, tái định cư (nếu có), giải pháp tổ chức quản lý thực hiện dự án, vận hành, sử dụng công trình và bảo vệ môi trường;
  • c) Đánh giá tác động của dự án liên quan đến việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, tái định cư; bảo vệ cảnh quan, môi trường sinh thái, an toàn trong xây dựng, phòng, chống cháy, nổ và các nội dung cần thiết khác;
  • d) Tổng mức đầu tư và huy động vốn, phân tích tài chính, rủi ro, chi phí khai thác sử dụng công trình, đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án; kiến nghị cơ chế phối hợp, chính sách ưu đãi, hỗ trợ thực hiện dự án;
  • đ) Các nội dung khác có liên quan.

II. Mời bạn tham khảo xem một số dịch vụ của chúng tôi

III. Mẫu trình bày một dự án đầu tư vay vốn ngân hàng

Qua các nội dung chính theo quy định, chúng tôi đưa ra sơ lược đề cương của một dự án cơ bản kết cấu các phần để bạn tham khảo như sau:

Nội dung chính

  I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN

  1. Giới thiệu về chủ đầu tư

  2. Mô tả sơ bộ thông tin dự án, mục tiêu và quy mô đầu tư

  3. Cơ sở pháp lý

  II: TỔNG QUAN VỀ SẢN PHẨM DỰ ÁN VÀ SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ

  1. Tổng quan về sản phẩm của dự án và nghiên cứu thị trường

  2. Sự cần thiết đầu tư

  III: ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG

  1. Vị trí xây dựng

  2. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế xã hội vùng dự án

  3. Nhận xét chung về địa điểm đến sự phù hợp của dự án

  IV: QUY MÔ DỰ ÁN, YÊU CẦU XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ

  1. Quy mô dự án

  2. Các hạng mục công trình xây dựng và máy móc thiết bị đầu tư

  2.1. Yêu cầu chung về xây lắp

  2.2. Hạng mục đầu tư cụ thể

  3. Tiến độ thực hiện dự án

  4. Phương án giải phóng mặt bằng

  V: QUY TRÌNH VÀ PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH

  1. Quy trình sản xuất

  2. Phương án quản lý, khai thác

  VI: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

  1. Đánh giá tác động môi trường

  2. Tác động của dự án tới môi trường

  VII: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN

  1. Cơ sở lập tổng mức đầu tư

  2. Nội dung tổng mức đầu tư

  3. Nguồn vốn và nhu cầu vốn

  4. Phương án hoàn trả vốn đầu tư

  5. Thời hạn hoạt động của dự án

  VIII: HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA DỰ ÁN

  1. Cơ sở tính hiệu quả

  2. Các điều kiện phân tích hiệu quả kinh tế - tài chính

  3. Hiệu quả kinh tế tài chính của dự án

  4. Phân tích lợi ích xã hội

  IX: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

  1. Kết luận

  1.1. Tính khả thi của dự án

  1.2. Các chỉ tiêu hiệu quả của dự án

  2. Kiến nghị các giải pháp thực hiện và ưu đãi đầu tư

  PHẦN PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA DỰ ÁN

Với những chia sẻ về các nội dung cơ bản như trên. Hy vọng bài viết này sẽ mang đến cho bạn những nguồn thông tin hữu ích để bạn thực hiện lập dự án của mình đáp ứng các yêu cầu của ngân hàng cũng như phục vụ các công việc cho dự án của bạn.

Từ khóa liên quan: Mẫu phương an vay vốn ngân hàng nông nghiệp, Mẫu phương an kinh doanh vay vốn ngân hàng BIDV, Mẫu phương an vay vốn ngân hàng BIDV, Mẫu hồ sơ vay vốn ngân hàng BIDV, Mẫu dự án vay vốn ngân hàng, Mẫu dự án vay vốn chăn nuôi, Mẫu hồ sơ vay vốn ngân hàng Agribank, Mẫu phương an sử dụng vốn vay

Liên hệ ngay để được tư vấn hoàn toàn miễn phí.

Hotline: 0918 242 186

XIN CHỦ TRƯƠNG

Với kinh nghiệm xử lý hàng trăm dự án trên toàn quốc.

 

VAY VỐN NGÂN HÀNG

Chuyên nhận xử lý hồ sơ vay vốn bị ngân hàng trả về.

 

TÌM NHÀ ĐẦU TƯ

Hồ sơ dự án đầu tư chuyên nghiệp - Kết nối nhà đầu tư.