Luật đầu tư số 61/2020/QH14 của Quốc hội khóa XIV - Hiệu lực từ ngày 01/01/2021

Luật đầu tư số 61/2020/QH14 quy định về hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và hoạt động đầu tư kinh doanh từ Việt Nam ra nước ngoài. Luật này áp dụng đối với nhà đầu tư và cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh.
  • Số/Ký hiệu: 61/2020/QH14
  • Ngày ban hành: 17/06/2020
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2021
  • Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân
  • Trích yếu: Luật Đầu tư
  • Cơ quan ban hành: Quốc hội
  • Phân loại: Luật

Bạn có thể tải Luật đầu tư số 61/2020/QH14 của Quốc hội khóa XIV tại đây

Chúng tôi luôn ở đây để giúp bạn!

0918 924 666 0918 924 666