Thuyết minh Dự Án Đầu Tư Sàn thương mại điện tử đá quý Việt Nam. Xây dựng sàn thương mại điện tử với quy mô quốc tế cho việc phân phối sản phẩm đá quý. Mẫu dự án gồm: 1. Báo cáo tóm tắt, 2. Phương án kinh tế của dự án, 3. Thuyết minh dự án đầu tư.

Bố cục Dự án

► Bố cục mẫu dự án đầu tư Sàn thương mại điện tử đá quý Việt Nam gồm các file sau:

  1. Báo cáo tóm tắt dự án [Download miễn phí]
  2. Phương án tính toán Kinh tế [Download mất phí]
  3. Thuyết minh dự án [Download mất phí]

Đặt mua bản đầy đủ 3 file chỉ với 999.000 đ

Đặt mua ngay

Tải bản tóm tắt dự án miễn phí tại đây

► Mô tả sơ bộ thông tin dự án đầu tư Sàn thương mại điện tử đá quý Việt Nam:

- Tên dự án: DỰ ÁN SÀN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ ĐÁ QUÝ VIỆT NAM

- Thành phần dự án: gồm các thành phần sau: 

+ Xây dựng trang thông tin chung tạo hiệp hội đá quý Việt Nam để quảng bá ngành nghề đá có giá trị;

+ Xây dựng sàn thương mại điện tử với quy mô quốc tế cho việc phân phối sản phẩm đá quý;

+ Đào tạo, hướng nghiệp cho các hội viên và các thợ điêu khắc có nhu cầu;

+ Phát triển và liên kết các doanh nghiệp sản xuất, người sản xuất đá quý trên khắp cả nước để bán trên sàn TMĐT đã thành lập;

+ Kết nối giữa nhà sản xuất và nhà tiêu thụ sản phẩm đá quý ....

Mục đích lập dự án đầu tư dự án Sàn thương mại điện tử đá quý Việt Nam:

- Quan điểm thực hiện

+ Lập dự án đầu tư Phát triển thương mại điện tử (TMĐT) góp phần thúc đẩy thương mại và nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp trong bối cảnh Việt Nam hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế thế giới.

+ Doanh nghiệp và người tiêu dùng đều được tiếp cận TMĐT một cách tối đa, đưa TMĐT trở thành lĩnh vực phát triển mũi nhọn của Doanh nghiệp cũng như các nhà sản xuất.

+ Phát triển TMĐT để tạo môi trường giao thương cho các doanh nghiệp, là nơi giao lưu, trao đổi và giao dịch của tổ chức, doanh nghiệp và người tiêu dùng.

- Mục tiêu chung.

Xây dựng hạ tầng, triển khai các giải pháp, hoạt động hỗ trợ phát triển TMĐT ở các cơ sở sản xuất đá quý, các sản phẩm đá quý, đưa TMĐT trở thành hoạt động phổ biến, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp và năng lực cạnh tranh của các cơ sở sản xuất đá quý, đưa các sản phẩm đá quý tiêu thụ sâu và rộng trên thị trường các nước trong khu vực.

- Mục tiêu cụ thể.

+ Hình thành nên môi trường kinh doanh hiệu quả cho doanh nghiệp trên sàn thương mại điện tử;

+ Tối ưu hóa việc quảng cáo truyền thông trên Internet cho các sản phẩm đá quý;

+ Giúp cho các cơ sở sản xuất đá quý giảm tối đa các chi phí quảng cáo, chi phí bán hàng;

+ Mang đến giải pháp bán hàng hiệu quả, phát triển thương hiệu của các cơ sở sản xuất đá quý;

+ Phát triển, đem lại lợi ích cho cộng đồng khách hàng tiêu dùng thông qua Sàn thương mại điện tử đá quý;

+ Các cơ sở sản xuất đá quý trở thành đối tác chiến lược của Sàn thương mại điện tử đá quý trong giai đoạn phát triển trong tương lai và được đánh giá xếp hạng thương hiệu uy tín trong toàn bộ quá trình phát triển của Sàn thương mại điện tử đá quý;

+ Mục tiêu hiệu quả: Thực hiện hệ thống tổ chức, quản lý, phát triển công nghệ, nâng cao hiệu quả kinh doanh;

+ Mục tiêu thị trường: Mở rộng khắp các tỉnh thành trong cả nước, phát triển và trở thành một công ty có thị phần lớn ở các nước trong khu vực;

+ Đảm bảo ổn định đời sống, thu nhập, và đầy đủ các chế độ cho cán bộ công nhân viên trong công ty;

+ Đảm bảo và phát triển vốn. Đảm bảo lợi ích của nhà đầu tư, đối tác và khách hàng;

+ Giải quyết việc làm cho người lao động, góp phần nâng cao thu nhập không chỉ công nhân viên của Công ty mà còn nâng cao mức sống cho người dân các cơ sở sản xuất đá quý;

+ Đóng góp cho thu ngân sách một khoản từ lợi nhuận kinh doanh và các khoản thuế.

Xem thêm các mẫu dự án đầu tư khác:

Sự cần thiết đầu tư dự án Sàn thương mại điện tử đá quý Việt Nam:

Việc đầu tư phát triển bán hàng sản phẩm đá quý qua sàn TMĐT ngoài những hiệu quả kinh tế tài chính như trình bày ở trên là những hiệu quả kinh tế xã hội khác, cụ thể như sau:

- Hình thành một hệ thống hạ tầng kỹ thuật tiên tiến, hiện đại đáp ứng yêu cầu của quá trình hội nhập kinh tế thế giới, góp phần chuyển giao công nghệ TMĐT trên thế giới;

- Cụ thể hóa quy hoạch tổng thể kinh tế xã hội và định hướng phát triển hạ tầng TMĐT. Góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo môi trường thu hút nhu cầu dịch vụ trong và ngoài nước;

- Giải quyết việc làm cho người lao động, góp phần nâng cao thu nhập không chỉ công nhân viên của Công ty mà còn nâng cao mức sống cho người dân.

- Tránh được những giao dịch không đúng giá trị trên thị trường đá quý cho người tiêu dùng.

- Đóng góp vào Ngân sách Nhà nước trung bình hàng tỷ đồng mỗi năm từ thuế thu nhập doanh nghiệp trên mỗi cơ sở sản xuất đá quý phát triển của Công ty; và một khoản lớn từ thuế giá trị gia tăng kể từ khi thực hiện nghĩa vụ với nhà nước.

Tiềm năng khai thác của dự án Sàn thương mại điện tử đá quý Việt Nam:

- Dịch vụ lập Dự án đầu tư sàn thương mại điện tử Đá quý Việt Nam phù hợp với quy hoạch phát triển ngành TMĐT của Nhà nước, Dự án hoàn thành sẽ tạo công ăn việc làm cho người lao động tại nhiều địa phương, tăng thu nhập cho ngân sách các địa phương thông qua hoạt động đầu tư và kinh doanh dự án, Chủ đầu tư có nhiều ý tưởng để hướng đến xây dựng một dự án có tầm vóc quốc tế và điểm nhấn góp phần tạo nên nét mới cho các ngành dịch vụ ngày càng yêu cầu cao hơn, đồng thời là địa chỉ, thương hiệu và niềm tự hào trong đời sống của cuộc cách mạng công nghệ 4.0.

- Dự án đầu tư thu hút được vốn đầu tư lớn từ nguồn lực ngoài ngân sách, mang lại cho người dân dịch vụ cao, góp phần vào mục tiêu phát triển của nhà nước. Việc thực hiện đầu tư Dự án SÀN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ ĐÁ QUÝ góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội của các cơ sở sản xuất đá quý với các sản phẩm đá quý phong phú sẽ từng bước tiếp cận với lượng lớn khách hàng trong khu vực Asian. Báo cáo thuyết minh dự án là cơ sở để Công ty triển khai các nguồn lực để phát triển.

- Với quy mô đầu tư đồng bộ và hiện đại đảm bảo sẽ chiếm được lòng tin của khách hàng trên thị trường dịch vụ công nghệ cao. Thị phần của Công ty sẽ ngày càng được mở rộng tới nhiều địa bàn trên khắp cả nước và nước ngoài. Việc đầu tư xuất phát từ nhu cầu thị trường, kịp thời bù đắp cho sự tăng trưởng này càng cao của dân cư địa bàn hoạt động của dự án, sự thiếu hụt hàng năm cho nhu cầu đất nước, góp phần điều tiết cung cầu, bình ổn giá cả trong vùng. Dự án được triển khai kịp thời sẽ tạo điều kiện để sản phẩm của Công ty nâng cao năng lực cạnh tranh, chiếm giữ và mở rộng thị trường kinh doanh, hội nhập thị trường phát triển dịch vụ khu vực. 

Tổng mức đầu tư của dự án Sàn thương mại điện tử đá quý Việt Nam:

- Mức đầu tư của công ty để hoàn thiện và quảng bá của sàn đá quý được dự tính trong bảng sau:

Lập Dự Án Đầu Tư Sàn thương mại điện tử đá quý Việt Nam - Tổng mức đầu tư

Chi phí mẫu thuyết minh dự án đầu tư được chia làm 3 giai đoạn:

+ Giai đoạn 1: 03 tháng đầu, thực hiện lập các phần mềm chạy trên sàn TMĐT như Web, App, …;

+ Giai đoạn 2: 03 tháng tiếp theo thực hiện đưa sàn thương mại điện tử và hoạt động để tạo doanh thu, quảng bá sàn, tiếp cận các kênh sản phẩm đầu vào và đầu ra của sản phẩm đá quý;

+ Giai đoạn 3: Dự phòng phí cho sàn trong trường hợp mức độ hấp thu khách hàng của sàn chưa đạt được doanh thu mong muốn. Giai đoạn này dự kiến (nếu xẩy ra) trong vòng 06 tháng với giá trị dự phòng khoảng 0,5 tỷ đồng.

Nguồn huy động vốn cho dự án được dự kiến cụ thể như sau:

- Nguồn vốn tự có của chủ đầu tư

- Nguồn vốn vay: vay của tín dụng, của Ngân hàng và của các tổ chức kinh tế. Đối với dự án này dự kiến phải vay vốn của Ngân hàng trong các năm đầu của mỗi phân kỳ đầu tư.

- Nguồn vốn huy động: từ các thành phần kinh tế có nhu cầu về nhà ở, đất ở, đất xây dựng công trình chuyên dùng, Chủ đầu tư dự án có thể huy động vốn ngay sau khi hoàn tất công tác san nền hoặc huy động các nguồn vốn khác nhằm mục đích phục vụ cho việc đầu tư dự án.

- Các nguồn vốn hợp lệ khác.

♦ Trong những năm đầu thực hiện dự án, đòi hỏi vốn đầu tư lớn, ngoài nguồn vốn tự có và vốn huy động, Chủ đầu tư phải vay vốn Ngân hàng và trả dần vào các năm sau khi dự án có lãi, số tiền vay có thể giảm bớt vào hàng năm khi mà khách hàng và nhà đầu tư thứ cấp bắt đầu góp vốn cùng đầu tư.

Hiệu quả kinh tế tài chính của dự án Sàn thương mại điện tử đá quý Việt Nam:

- Các chỉ số cơ bản đánh giá hiệu quả kinh tế, xã hội của dự án phát triển bán hàng sản phẩm đá quý trên sàn:

Lập Dự Án Đầu Tư Sàn thương mại điện tử đá quý Việt Nam - Các chỉ số hiệu quả kinh tế

Nhận xét về dự án đầu tư Sàn thương mại điện tử đá quý Việt Nam:

- Với các chỉ tiêu hiệu quả kinh tế tài chính của phương án cơ bản như trên, dự án là có tính khả thi.

- Dự án đang đi đúng chủ trương của Nhà nước về chính sách phát triển ngành TMĐT. Đồng thời có thị trường rộng lớn khi nhu cầu của người dân mua sắm qua hệ thống mạng ngày càng tăng. Dự án có hiệu quả kinh tế, môi trường cao đồng thời cũng phù hợp với yêu cầu phát triển của xã hội nên rất được khuyến khích phát triển.

- Các vấn đề đặt ra và các ý kiến đưa ra:

+ Do tiến độ của hạng mục rất gấp nên không thể đưa ra nhiều số liệu để tham khảo. Những số liệu đưa ra trong báo cáo là những số liệu tham khảo giá báo giá trung bình trong nội bộ ngành.

+ Có sự liên quan mật thiết giữa hiệu quả kinh tế và quy mô phục vụ người tiêu dùng của dự án, kiến nghị phải tuân theo kế hoạch thiết kế tiến hành triển khai thực hiện mới có thế giảm bớt được thời gian đầu tư dự án.

► Phương án tính toán kinh tế dự án đầu tư Sàn thương mại điện tử đá quý Việt Nam:

Lập Dự Án Đầu Tư Sàn thương mại điện tử đá quý Việt Nam - Phương án tính toán kinh tế

Đặt mua bản đầy đủ 3 file chỉ với 999.000 đ

Đặt mua ngay

Tải bản tóm tắt dự án miễn phí tại đây

Dịch vụ Tư vấn Thủ tục triển khai Dự Án Đầu Tư Uy tín - Chuyên nghiệp. Liên hệ 0918 242 186 để được tư vấn miễn phí.

Tìm kiếm liên quan: Thuyết minh dự án đầu tư sàn thương mại điện tử, 5 giai đoạn của dự án đầu tư, Quy trình triển khai dự án đầu tư đá quý, Quy trình lập dự an đầu tư đá quý việt nam, Mẫu dự an đầu tư sàn thương mại điện tử, Lập dự an đầu tư đá quý, Thuyết minh đề xuất dự an sàn thương mại điện tử, Lập dự an đầu tư xây dựng nghành đá quý Việt Nam

Liên hệ ngay để được tư vấn hoàn toàn miễn phí.

Hotline: 0918 242 186

XIN CHỦ TRƯƠNG

Với kinh nghiệm xử lý hàng trăm dự án trên toàn quốc.

 

VAY VỐN NGÂN HÀNG

Chuyên nhận xử lý hồ sơ vay vốn bị ngân hàng trả về.

 

TÌM NHÀ ĐẦU TƯ

Hồ sơ dự án đầu tư chuyên nghiệp - Kết nối nhà đầu tư.