Thuyết minh Dự án đầu tư cụm công nghiệp Lagi. Tận dụng những lợi thế của địa điểm tiếp cận, liền kề ranh giới với tỉnh Đồng Nai nơi tập trung rất nhiều khu, cụm công nghiệp lớn, việc đầu tư xây dựng dự án cụm công nghiệp La Gi góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương đáp ứng nhu cầu thị trường theo định hướng phát triển quy hoạch tổng thể kinh tế xã hội của tỉnh.

Bố cục Dự án

► Bố cục Dự án gồm các file sau:

  1. Báo cáo tóm tắt dự án [Download miễn phí]
  2. Phương án tính toán Kinh tế [Download mất phí]
  3. Thuyết minh dự án [Download mất phí]

Đặt mua bản đầy đủ 3 file chỉ với 199.000 đ

Đặt mua ngay

Tải bản tóm tắt dự án miễn phí tại đây

► Mô tả sơ bộ thông tin dự án

- Tên dự án: BÁO CÁO ĐẦU TƯ THÀNH LẬP CỤM CÔNG NGHIỆP LA GI

- Địa điểm xây dựng: xã Tân Phước, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận.

- Diện tích xây dựng cụm công nghiệp: 50 ha (trong đó đã bao gồm khoảng 11,4 ha đã giao cho các nhà đầu tư thứ cấp).

- Thành phần dự án: gồm các thành phần sau:

  • Xây dựng hạ tầng kỹ thuật để thu hút các nhà đầu tư sản xuất hàng tiêu dùng tiêu thụ trong nước và xuất khẩu thuê đất xây dựng nhà máy sản xuất;
  • Phát triển một phần diện tích để cho thuê và kinh doanh dịch vụ phục vụ cụm công nghiệp.

Mục tiêu đầu tư:

Tận dụng những lợi thế của địa điểm tiếp cận, liền kề ranh giới với tỉnh Đồng Nai nơi tập trung rất nhiều khu, cụm công nghiệp lớn, việc đầu tư xây dựng dự án cụm công nghiệp La Gi góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương đáp ứng nhu cầu thị trường theo định hướng phát triển quy hoạch tổng thể kinh tế xã hội của tỉnh. Dự án đầu tư Cụm công nghiệp được tiến hành nhằm thực hiện các các nhiệm vụ sau:

- Kết hợp công nghệ truyền thống và công nghệ hiện đại, nghiên cứu và phục vụ nhu cầu cho thị trường sản xuất hàng tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

- Quảng bá, giới thiệu rộng rãi đến các tổ chức, đơn vị, cơ sở và nhà đầu tư thấy rõ công dụng và lợi ích của việc đầu tư tại cụm công nghiệp. Ngoài ra, nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững cho dự án, doanh nghiệp cũng đề ra các mục tiêu như sau:

+ Mục tiêu hiệu quả: Thực hiện hệ thống tổ chức, quản lý, phát triển công nghệ, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

+ Mục tiêu thị trường: Mở rộng khắp các tỉnh thành phía Nam, phát triển và trở thành một công ty có thị phần lớn ở Việt Nam.

+ Đảm bảo ổn định đời sống, thu nhập, và đầy đủ các chế độ cho cán bộ công nhân viên trong công ty.

+ Đảm bảo và phát triển vốn. Đảm bảo lợi ích của cổ đông, đối tác và khách hàng.

- Hình thành một Cụm công nghiệp có hệ thống hạ tầng kỹ thuật tiên tiến, hiện đại đáp ứng yêu cầu của quá trình hội nhập kinh tế thế giới, góp phần chuyển giao công nghệ kỹ thuật tiên tiến;

- Cụ thể hóa quy hoạch tổng thể kinh tế xã hội của tỉnh Bình Thuận nói chung và thị xã La Gi nói riêng. Góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo môi trường thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước;

- Việc đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp La Gi nhằm khai thác hiệu quả quỹ đất nằm trong quy hoạch được phê duyệt; 

- Thu hút đầu tư của các doanh nghiệp ngoài nước, thông qua đó tiếp nhận công nghệ cao và trình độ tổ chức quản lý tiên tiến từng bước kích thích sự phát triển chung của khu vực;

- Giải quyết việc làm cho người lao động, góp phần nâng cao thu nhập không chỉ công nhân viên của Công ty mà còn nâng cao mức sống cho người dân.

- Giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động của địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Góp phần phát triển bền vững an ninh y tế và an sinh xã hội.

- Đóng góp cho thu ngân sách một khoản từ lợi nhuận kinh doanh và các khoản thuế.

- Hình thức đầu tư: Đầu tư xây dựng mới

- Hình thức quản lý: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án thông qua ban Quản lý dự án do chủ đầu tư thành lập.

Đặt mua bản đầy đủ 3 file chỉ với 199.000 đ

Đặt mua ngay

Tải bản tóm tắt dự án miễn phí tại đây

Tổng mức đầu tư:

Lập Dự án cụm công nghiệp Lagi - Tổng mức đầu tư

Lập Dự án cụm công nghiệp Lagi - Chỉ số hiệu quả Kinh tế

► Phương án tính toán kinh tế:

Lập Dự án cụm công nghiệp Lagi - Phương án Tính toán Kinh tế

Đặt mua bản đầy đủ 3 file chỉ với 199.000 đ

Đặt mua ngay

Tải bản tóm tắt dự án miễn phí tại đây

Tìm kiếm liên quan: Thuyết minh dự an đầu tư cụm công nghiệp, Mẫu báo cáo đầu tư thành lập cụm công nghiệp, Quy hoạch cụm công nghiệp, Lập dự an đầu tư khu công nghiệp, Quyết định thành lập cụm công nghiệp, Quy định về diện tích cụm công nghiệp, Báo cáo đầu tư cụm công nghiệp, Thủ tục thành lập cụm công nghiệp

Liên hệ ngay để được tư vấn hoàn toàn miễn phí.

Hotline: 0918 924 666

XIN CHỦ TRƯƠNG

Với kinh nghiệm xử lý hàng trăm dự án trên toàn quốc.

 

VAY VỐN NGÂN HÀNG

Chuyên nhận xử lý hồ sơ vay vốn bị ngân hàng trả về.

 

TÌM NHÀ ĐẦU TƯ

Hồ sơ dự án đầu tư chuyên nghiệp - Kết nối nhà đầu tư.