Chúng tôi sẽ thực hiện khảo sát, nghiên cứu phân tích và đánh giá tính khả thi của dự án đầu tư, đánh giá năng lực các nguồn tài trợ tiềm năng... Nhiều khách hàng sử dụng Dịch vụ Tư vấn tài chính Dự Án Đầu Tư của chúng tôi đã đạt hiệu quả cao trong mỗi dự án đầu tư.

Dịch vụ Tư vấn tài chính Dự Án - Đề Án đầu tư

I. Tìm hiểu về Dịch vụ Tư vấn tài chính Dự Án - Đề Án đầu tư của chúng tôi

 • Khi đến với chúng tôi, dự án của bạn sẽ được đánh giá chi tiết nhất các phương án kinh tế, phân tích các yếu tố tác động đến độ rủi ro khi thực hiện dự án. Đồng thời, lập lại phương án tài chính cho Bạn theo yêu cầu.
 • Qua đó, dự án của bạn sẽ được chúng tôi thẩm định lại tính hiệu quả kinh tế của dự án. Nếu chưa phù hợp chúng tôi thực hiện tính toán lại phương án kinh tế dự án của bạn trên cơ sở thực tế hiện tại. Các chỉ số kinh tế cơ bản của dự án sẽ được đưa ra để Chủ đầu tư cũng như các cơ quan chức năng thẩm định phê duyệt dự án, các nhà tài trợ vốn cho dự án căn cứ để cho vay như: Thời gian hoàn vốn dự án; Giá trị hiện tại ròng (NPV); Tỷ suất sinh lời nội bộ (IRR); Khà năng trả nợ; …

II. Dịch vụ Tư vấn tài chính Dự Án - Đề Án đầu tư của chúng tôi bao gồm:

1. Dịch vụ tư vấn đầu tư (IAS)

 • Tư vấn và hỗ trợ các thủ tục xúc tiến đầu tư doanh nghiệp ở Việt Nam;
 • Nghiên cứu thị trường (hoặc theo đơn đặt hàng).

2. Dịch vụ hỗ trợ dự án (PMS)

 • Cung cấp các dịch vụ thẩm định, đánh giá năng lực tiếp nhận và quản lý dự án;
 • Quản lý và/hoặc tư vấn vận hành dự án;
 • Thẩm định mục tiêu đã thiết kế của dự án (M&E);
 • Thiết kế, nghiên cứu và lập báo cáo khả thi cho các hoạt động của dự án;
 • Thiết lập các chỉ số đánh giá kết quả hoạt động của dự án;
 • Biên soạn các quy trình quản lý dự án;
 • Đào tạo và hội thảo các nội dung có liên quan đến dự án.

3. Dịch vụ Quản trị rủi ro (RMS)

 • Rà soát và tư vấn về các mô hình quản trị rủi ro doanh nghiệp;
 • Rà soát hệ thống kiểm soát nội bộ và tư vấn hoàn thiện hệ thống KSNB doanh nghiệp;
 • Đánh giá rủi ro nghiệp vụ, thương vụ đầu tư / dự án…và tư vấn;
 • Dịch vụ quản lý rủi ro khác.

Liên hệ ngay để được tư vấn hoàn toàn miễn phí.

Hotline: 0918 242 186

XIN CHỦ TRƯƠNG

Với kinh nghiệm xử lý hàng trăm dự án trên toàn quốc.

 

VAY VỐN NGÂN HÀNG

Chuyên nhận xử lý hồ sơ vay vốn bị ngân hàng trả về.

 

TÌM NHÀ ĐẦU TƯ

Hồ sơ dự án đầu tư chuyên nghiệp - Kết nối nhà đầu tư.