Xử lý nước thải sản xuất

post image

Xử lý nước thải sản xuất Xử lý nước thải sản xuất là xử lý nước thải phát sinh từ quá trình công nghệ của cơ sở sản xuất, dịch vụ công nghiệp , từ nhà máy xử lý nước thải tập trung có đấu nối nước thải của cơ sở công nghiệp. Xử lý nước thải sản xuất của các ngành khác nhau, tùy thuộc vào nguyên liệu, công nghệ sản xuất…thì mức độ xử lý ô nhiễm sẽ khác nhau ....