Nước biển ngày càng tăng do băng tan

“Dữ liệu của chúng tôi bây giờ là hai đến ba cty tư vấn môi trường lần chính xác như những người đã có sẵn tại thời điểm báo cáo IPCC cuối cùng.” IPCC, hoặc liên chính phủ về biến đổi khí hậu , là cơ quan quốc tế hàng dịch vụ tư vấn môi trường tốt nhất đầu cho việc nghiên cứu biến đổi khí hậu.
cty tư vấn môi trường

Biển tăng

Kevin Trenberth , một nhà khoa học dịch vụ tư vấn môi trường tốt nhất cấp cao tại Trung tâm Quốc gia Boulder, Colorado dựa trên nghiên cứu khí quyển, người không tham gia dịch vụ tư vấn môi trường tốt nhất vào nghiên cứu, cho biết nghiên cứu mới của “bằng chứng rất thuyết phục rằng sự nóng lên toàn cầu đóng vai trò trong tổn thất băng dịch vụ tư vấn môi trường tốt nhất khổng lồ trên đất đối với mực nước biển dâng. “

Nhìn chung, mất băng ở Bắc Cực đã đóng góp khoảng 11,1 cty tư vấn môi trường mm với mực nước biển toàn cầu từ năm 1992-khoảng 20 phần trăm tổng số mực nước biển dâng toàn cầu trong thời gian đó, theo nghiên cứu.

Hơn nữa, một nghiên cứu công bố hồi đầu dịch vụ tư vấn môi trường tốt nhất tuần này trong Thư nghiên cứu môi trường cho thấy mực nước biển đang tăng lên với tốc độ 3,2 mm một năm. Đó là nhanh hơn so với ước tính mới nhất của 2 mm một năm dự kiến của IPCC 60 phần trăm. (Xem hình ảnh mực nước biển dâng .)

“Những kết quả này phải là một mối quan tâm dịch vụ tư vấn môi trường tốt nhất lớn đối với các chính trị gia và các cuộc đàm phán khí hậu tại Doha, khi họ thấy rằng sự nóng lên toàn cầu là có thật dịch vụ tư vấn môi trường tốt nhất và có hậu quả chính mà sẽ chỉ nhận được lớn hơn theo thời gian,” Trenberth cho biết qua email.

Như các Tổ chức Khí tượng Thế giới đặt nó trong một báo cáo giám sát môi trường định kỳ báo cáo phát hành thứ tư trong cuộc đàm phán biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc trong tuần này tại Doha, Qatar, “biến đổi khí hậu đang diễn ra trước mắt chúng ta.”
báo cáo giám sát môi trường định kỳ

Ngoài di dời hàng triệu người, nước dịch vụ tư vấn môi trường tốt nhất biển dâng cũng có thể supercharge bão lớn. Ví dụ, khi một cơn bão như bão Sandy làm cho đổ bộ, vùng biển cao hơn có thể thúc đẩy bão dịch vụ tư vấn môi trường tốt nhất có thể tước đi tất cả mọi thứ trong con đường của mình và tạo ra lũ lụt làm hư hại.

Cát khiến ít nhất 157 người chết và gây ra lên đến $ 80 tỷ thiệt dịch vụ tư vấn môi trường tốt nhất hại trong ảnh hưởng nặng nề New York và New Jersey một mình.

Dự đoán tương lai biến đổi khí hậu

Trưởng nhóm nghiên cứu hy vọng báo cáo giám sát môi trường định kỳ nhanh chóng rằng Shepherd lập mô dịch vụ tư vấn môi trường hình khí hậu sẽ có thể sử dụng dữ liệu mới này để dự đoán tốt hơn những hậu quả.

Cho đến nay, một xây dựng mô hình báo cáo giám sát môi trường định kỳ nhanh chóng đã phải “chọn một ước tính mực nước biển dâng từ một nồi 40 con với một số sự không chắc chắn”, ông nói.

Một tập dữ liệu hòa giải như vậy đã báo cáo giám sát môi trường định kỳ nhanh chóng được vô cùng cần thiết, nhất trí Walt Meier, Trung tâm Tuyết và băng dữ liệu quốc gia ở Boulder, Colorado.

“Bạn có phạm vi rộng lớn này ước tính báo cáo giám sát môi trường định kỳ nhanh chóng mất khối băng từ Nam Cực và Greenland-they’re một phạm vi rộng lớn như vậy mà bạn có được cho điểm của bạn không biết báo cáo giám sát môi trường định kỳ nhanh chóng những gì để tin tưởng”, Meier, người không tham gia vào việc nói nghiên cứu mới.
dịch vụ tư vấn môi trường

Nghiên cứu mới là “một phạm vi nhiều dễ quản lý hơn,  và cung cấp hướng dẫn tốt hơn nhiều về dự báo tương lai.”

Hơn nữa, nghiên cứu thậm chí có thể báo cáo giám sát môi trường định kỳ nhanh chóng mở ra một mô hình mạnh mẽ hơn của sự hợp tác khoa học khác, Meier lưu ý.

Thay vì vô số các nhóm làm việc bán độc lập, đồng tác giả nghiên cứu mới của “đến với nhau và ngồi xuống, ít nhất là theo nghĩa bóng và đến một sự đồng thuận cty tư vấn môi trường uy tín đối với dự toán tốt nhất mà họ có thể”, ông nói.

Lỗ thủng ôzôn là một lý do “tại sao Nam cty tư vấn môi trường uy tín Cực đã không báo cáo giám sát môi trường định kỳ ấm cùng một cách như các bộ phận khác trên thế giới,” Trenberth cho biết qua email.

“Làm thế nào phục hồi lỗ thủng ôzôn cty tư vấn môi trường uy tín đi về trong tương lai là một yếu tố quan trọng trong phát triển dự kiến, như thể hiện trong một số mô hình mô phỏng, nhưng các khía cạnh không được xử lý trong bài báo này.”

Tác giả nghiên cứu Liu đồng ý rằng cty tư vấn môi trường uy tín lỗ thủng ôzôn băng ảnh hưởng biển, nhưng “tôi không chắc chắn nếu sự suy giảm ozone thực sự chơi [s] một vai trò quan trọng trong sự thay cty tư vấn môi trường uy tín đổi băng biển Nam Cực.”

Author Description

administrator

No comments yet.

Join the Conversation