Những gì bạn không biết về năng lượng hiệu quả chiếu sáng

Làm thế nào nhiều người bảo thủ hiện nó đi để thay đổi một bóng đèn? Một câu hỏi hấp dẫn hơn có thể là, “Làm thế nào nhiều người bảo thủ, bạn công ty dịch vụ môi trường có thể thuyết phục để chuyển sang bóng đèn tiết kiệm năng lượng?” Nghiên cứu mới cho thấy rằng ít sẽ mua bóng đèn như vậy khi họ đang dán nhãn như là tốt xử lý nước thải cho môi trường, chủ yếu là do vấn đề giảm phát thải carbon là rất chính trị phân cực tại Hoa Kỳ.

“Tôi nghĩ chúng tôi đã thể hiện những hậu quả tiêu cực của tin nhắn môi trường,” giải thích Dena Gromet , của trường Wharton thuộc Đại học Pennsylvania, xử lý nước thải sản xuất chất lượng tác giả chính của một nghiên cứu công bố trên Kỷ yếu của Viện hàn lâm Khoa học . “Đặc biệt, bạn có thể mất một phần đáng kể của những người khác sẽ quan tâm đến các sản phẩm này khi bạn sử dụng dán nhãn môi trường. Vì vậy, nó chỉ ra rằng thông điệp khác nhau có thể tiếp cận các nhóm khác nhau.” (Xem liên quan đến tương tác: ” Light Bulb tiết kiệm tính . “)

Hoa Kỳ là một trong nhiều nước buộc phải chuyển sang xử lý nước thải sản xuất bóng đèn hiệu quả hơn. Vào tháng Giêng, yêu cầu hiệu quả mới có hiệu lực xử lý nước thải sản xuất chất lượng cho bóng đèn sợi đốt 75-watt, theo tiêu chuẩn mới trên 100-watt bóng đèn một năm trước đó. (Xem câu chuyện liên quan đến: ” Mỹ tạm biệt 75-Watt Bóng đèn sợi đốt . “) Những thay đổi đang lái xe một dự 857 kilowatthour mỗi hộ gia đình giảm năng lượng sử dụng cho chiếu sáng dân cư Mỹ vào năm 2040, cắt giảm cao hơn so với bất kỳ khác diện tích sử dụng năng lượng trong gia đình. Nhưng khiếu nại của người tiêu dùng đã được liên tục, và Quốc hội cắt giảm kinh phí để thực thi các tiêu chuẩn. (Xem bài kiểm tra liên quan: ” Những gì bạn không biết về năng lượng hiệu quả chiếu sáng. “)

Tầm quan trọng của Giá

Gromet và các đồng nghiệp tại Wharton và Fuqua xử lý nước thải sản xuất  trường Đại học Duke của doanh nghiệp đầu tiên truy vấn 657 tình nguyện viên để tìm hiểu xem ý kiến của họ về sản phẩm tiết kiệm năng lượng được phân chia theo một phân chia chính trị. Họ, cô được báo cáo, và vấn đề giảm phát thải này lý giải cho rằng khoảng cách về ý thức hệ.

Sau đó, một bộ 210 khách hàng xử lý nước thải uy tín tiềm năng đã được trang bị thông tin về lợi ích của bóng đèn huỳnh quang compact (CFL), trong đó 9.000 giờ kéo dài hơn bóng đèn sợi đốt, và cắt giảm chi phí năng lượng 75 phần trăm. Họ được yêu cầu lựa chọn giữa hiệu quả thấp hơn và các tùy chọn hiệu quả cao hơn; bóng đèn hiệu quả được chào bán, dán nhãn với một “bảo vệ môi trường” nhãn dán trong một số trường hợp, và tại những thời điểm khác với một nhãn dán trống.

Chia rẽ chính trị xuất hiện trong mua lựa chọn, nhưng không cho công ty dịch vụ môi trường đảm bảo đến khi giá trở thành một vấn đề. Khi tất cả các bóng đèn có giá như nhau, mọi người tham gia tiết kiệm một chọn tùy chọn tiết kiệm năng lượng không phân biệt khuynh hướng chính trị.

“Điều đó cho thấy rằng những người nhận ra giá trị kinh tế lớn hơn của bóng đèn khi không có chi phí cao hơn lên phía trước,” Gromet giải thích. Nhưng khi nghiên cứu thực tế đại diện bán lẻ, mà lựa chọn hiệu quả hơn mang lên phía trước có giá cao hơn (mặc dù người tiêu dùng tiết kiệm tiền trong thời gian dài thông qua hóa đơn tiện ích hạ xuống), bảo thủ hơn là sẵn sàng trả thêm tiền mặt cho bóng đèn xử lý nước thải gắn nhãn là tốt cho môi trường.
“Kết quả của chúng tôi chứng minh rằng một sự lựa chọn đó không phải là ý thức hệ mà không có một phân cực (” bảo vệ môi trường “) đã trở thành nhãn hiệu phân cực khi chúng ta bao gồm có ghi nhãn môi trường,” Gromet nói. “Chúng tôi thấy sự sa sút đáng kể trong những người bảo thủ chọn mua một công ty dịch vụ môi trường đảm bảo tùy chọn đắt tiền hơn, tiết kiệm năng lượng.”

Giải thích, Gromet cho thấy, có thể nói dối trong ghi nhãn một sự lựa chọn của người tiêu dùng để đại diện cho các giá trị mà chỉ đơn giản là không được chia sẻ bởi tất cả người công ty dịch vụ môi trường mua trong trường hợp này, vấn đề môi trường của việc giảm lượng khí thải carbon.

“Vì vậy, nó làm cho sự lựa chọn xử lý nước thải uy tín đó không hấp dẫn cho một số người ngay cả khi họ nhận ra rằng nó có thể là một lựa chọn tiết kiệm tiền. Khi chúng tôi hỏi sau đó, những người tiêu dùng xác định các bóng đèn CFL như cung cấp tiết kiệm tiền tệ lớn hơn theo thời gian. Nhưng họ sẽ bỏ tùy chọn đó khi sản phẩm đã được thực hiện để đại diện cho một giá trị đó không phải là một cái gì đó họ muốn được xác định với.

Author Description

administrator

No comments yet.

Join the Conversation