Tài liệu Quản lý Dự Án

post image

Tài liệu Quản lý Dự Án 1. GIỚI THIỆU - Việc kết thúc một dự án cũng có vai trò quan trong đối với sự thành công của dự án cũng như việc khởi đầu, tổ chức, hoạch định, thực hiện và giám sát dự án. - Tâm lý của các tổ dự án (Project Team) + Tìm kiếm sự thử thách trong dự án mới + Tâm lý quay về công việc cũ (có thể như một người chiến thắng hay một người thất bại) -...

Các bước để lập Dự Án

post image

Các bước để lập Dự Án Các bước để lập Dự Án In bài này Gửi Email bài này Trong thực tiễn để bắt đầu thực hiện 1 dự án, dự gồm có 3 giai đoạn chính: - Lập Dự án. - Quản trị thực hiện. - Kết thúc. Giai đoạn 1 và 2 được coi là quan trọng hơn cả. 1. Hoạch định sơ bộ : Conceptual development, Việt Nam hay gọi là Nghiên cứu sơ bộ hoặc Nghiên cứu Tiền khả thi ( Tùy theo...

Hình thành dự án

post image

Hình thành dự án 1. HÌNH THÀNH DỰ ÁN (Project Formulation) Một dự án được hình thành qua các giai đoạn sau: - Khái niệm, ý tưởng và định nghĩa dự án (Conception, Idea and Defintion of Project) là Ra quyết định - Nghiên cứu tiền khả thi (Pre-Feasibility Study) là Ra quyết định - Nghiên cứu khả thi (Feasibility Study) là Ra quyết định - Thiết kế chi tiết (Detail Design) là Ra quyết định - Thực hiện dự...

Nội dung để lập dự án đầu tư

post image

Nội dung để lập dự án đầu tư Nội dung dự án bao gồm phần thuyết minh và phần thiết kế cơ sở 1.PHẦN THUYẾT MINH 1. Sự cần thiết và mục tiêu đầu tư; đánh giá nhu cầu thị trường, tiêu thụ sản phẩm đối với dự án sản xuất; kinh doanh hình thức đầu tư xây dựng công trình; địa điểm xây dựng, nhu cầu sử dụng đất; điều kiện cung cấp nguyên liệu, nhiên liệu và các yếu...

Các bước đấu thầu dự án

post image

1- Tại mục A và B : 1.1- Đối với 01 gói thầu theo quy định của Quy chế Đấu thầu, các nội dung cơ bản của quá trình đấu thầu do chủ đầu tư/bên mời thầu trình và được người hoặc cấp có thẩm quyền phê duyệt gồm : - Kế hoạch đấu thầu gói thầu ; - Danh sách các nhà thầu tham gia đấu thầu hạn chế ; - Tổ Chuyên gia giúp việc đấu thầu (nếu thành lập Tổ chuyên gia) - Danh sách...