9

...sau đó được đổ vào các xe rác đang xếp hàng trên bờ để đem đi tiêu hủy.

Author Description

administrator

No comments yet.

Join the Conversation