8

Người phụ nữ đưa tay bịt mũi khi đi ngang các xe rác chứa đầy cá chết nằm bên hồ. Mùi hôi thối bay khắp khu vực ngã tư Trần Bình Trọng - Trần Nhân Tông.

Author Description

administrator

No comments yet.

Join the Conversation