6

Cá chết nổi lên mặt nước gồm nhiều loài và độ lớn khác nhau. Người dân quanh hồ cho biết, mấy ngày trước ở hồ có tổ chức đánh lưới vét. Hoạt động này có thể đã khuấy bùn đất dưới đáy hồ, khiến cá bị ngạt khí mà chết.

Author Description

administrator

No comments yet.

Join the Conversation