5

Ở một góc hồ khác, đồng nghiệp của anh Khải vẫn cần mẫn vớt cá chết. Chiếc thuyền di chuyển chậm chạp trên mặt nước bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Author Description

administrator

No comments yet.

Join the Conversation