4

Tại một góc hồ, cá chết đã được anh Khải vớt gần hết, nhưng mặt nước vẫn còn đầy váng trắng. "Trong buổi sáng, nhóm chúng tôi thu gom được gần 3 tấn cá chết. Ngoài ra người dân không rõ từ đâu đến cùng vớt được khoảng 3 tấn nữa mang đi. Chưa bao giờ chứng kiến cá chết nhiều như vậy", anh Khải nói.

Author Description

administrator

No comments yet.

Join the Conversation