2

Tại góc hồ nơi có nhiều cây xanh che bóng, mặt nước phủ kín cá chết. Xí nghiệp thoát nước số 3 (Hà Nội) phải điều động gần chục nhân viên xuống thuyền thu gom.

Author Description

administrator

No comments yet.

Join the Conversation