10

"Chắc phải nghỉ bán mấy ngày vì hôi thối quá", người bán hàng nước bên cầu dẫn ra đảo ở hồ Thiền Quang than thở.

Author Description

administrator

No comments yet.

Join the Conversation