1

Từ sáng 15/9, cá ở hồ Thiền Quang bất ngờ chết hàng loạt, nổi kín góc hồ khu vực cầu dẫn ra đảo ở ngã tư Trần Bình Trọng - Trần Nhân Tông.

Author Description

administrator

No comments yet.

Join the Conversation