Đề án bảo vệ môi trường

De an bao ve moi truong là loại văn bản mà các doanh nghiệp phải thực hiện theo quy định của pháp luật nếu các doanh nghiệp chưa có, giấy CKBVMT, phê duyệt ĐTM nhằm theo dõi diễn biến môi trường xung quanh khu vực dự án, ngăn chặn được những vấn đề ô nhiễm, xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm và đưa ra các giải pháp xử lý môi trường thích hợp. Tùy thuộc vào quy mô, loại hình dự án mà các DN phải lập đề án môi trường chi tiết hay đề án môi trường đơn giản.

1. Nội dung đề án bảo vệ môi trường

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 35/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 39 Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ. Theo đó, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung hoặc cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (cơ sở) đến thời điểm ngày 5/6/2011 đã đi vào hoạt động nhưng không có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, quyết định phê duyệt ĐTM bổ sung, giấy đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường, CKBVMT, ngoài việc bị xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật, trước ngày 31/12/2014 phải thực hiện một trong hai biện pháp khắc phục hậu quả vi phạm sau:

–  Lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết đối với các cơ sở có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường quy định tại Khoản 1 Điều 12 Nghị định 29/2011/NĐ-CP gửi cơ quan có thẩm quyền quy định tại Khoản 2 Điều 18 Nghị định 29/2011/NĐ-CP để thẩm định, phê duyệt.
–  Lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản đối với các cơ sở có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng phải đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường quy định tại Điều 29 Nghị định 29/2011/NĐ-CP gửi cơ quan có thẩm quyền quy định tại Điều 32 Nghị định 29/2011/NĐ-CP để đăng ký

 

2.  Hồ sơ gồm
–   Một (01) văn bản đề nghị thẩm định, phê duyệt  theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 Thông tư 01/2012/TT-BTNMT.
–   Năm (05) bản đề án bảo vệ môi trường chi tiết được đóng thành quyển, có bìa và trang phụ bìa theo mẫu quy định tại Phụ lục 4 Thông tư 01/2012/TT-BTNMT.và một (01) bản được ghi trên đĩa CD;
3. Cơ quan nộp phê duyệt đề án môi trường

–  Đối với Cơ sở lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết nộp Sở Tài nguyên Môi trường.
–  Đối với Cơ sở lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản nộp Phòng Tài nguyên Môi trường huyện.
–  Đối với các Cơ sở nằm trong khu Công nghiệp tại TP.HCM nộp HepZa.

CÔNG TY CỔ PHẦN – TƯ VẤN – ĐẦU TƯ CAO NGUYÊN XANH
Đ/C: 99 Nguyễn Súy, Phường Tân Qúy, Quận Tân Phú, Tp.HCM
Điện thoại : 08 3559 1848 (6 line) – 091 994 0018
Fax : 08 3559 1150
Email : info@CaoNguyenXanhGroup.com
Website : lapduan.vn