Đánh giá tác động môi trường ĐTM

Đánh giá tác động môi trường hay viết tắt là ĐTM (hoặc tiếng Anh là EIA) là sự đánh giá khả năng tác động tích cực-tiêu cực của một dự án được đề xuất đến môi trường trong mối quan hệ giữa các khía cạnh tự nhiên, kinh tế và xã hội.

Đánh giá tác động môi trường là gì? Tại sao phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường hay công ty nào lập báo cáo đánh giá tác động môi trường giá rẻ nhất đó là câu hỏi của hầu hết các doanh nghiệp mới đi vào hoạt động cũng như trong quá trình cải tạo cơ sở hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Vậy chúng ta đi vào tìm hiểu phần diễn giải chi tiết dưới đây nhé.

Đánh giá tác động môi trường ( Viết tắt là ĐTM) là sự đánh khả năng tích cực hay tiêu cực của dự án đầu tư được đề xuất đến môi trường trong mối quan hệ giữa các khía cạnh tự nhiên, kinh tế, xã hội.

Tại sao phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường: Lý do để thực hiện việc lập báo cáo đánh giá tác động môi trường là thể hiện sự quan tâm của các doanh nghiệp quan tâm đến việc tác động của của dự án đến môi trường khi quyết định thực hiện dự án đó.

Vậy đánh giá tác động môi trường làm sao? Và cách đánh giá tác động môi trường một cách hiệu quả với giá rẻ cho các doanh nghiệp sản xuất, thương mại dịch vụ, khu công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị, nhà máy, trường học, khách sạn, bệnh viện….Tất cả các đánh giá tác động môi trường chiến lược và báo cáo đánh giá tác động môi trường đều phải thông qua Hội đồng thẩm định, đối với báo cáo đánh giá tác động môi trường thì có thể được thẩm định thông qua tổ chức dịch vụ thẩm định được cơ quan có thẩm quyền tuyển chọn.

Theo quy định của pháp luật về Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005 có quy định như sau:

– Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.

– Thông tư 26/2011/TT-BTNMT quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02 tháng 9 năm 2011.

Vậy quy trình Thông tư 26/2011/TT-BTNMT quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02 tháng 9 năm 2011.

Vậy quy trình đánh giá tác động môi trường như thế nào sao cho hiệu quả và dễ thực hiện nhất.

Đây là trình tự thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường được pháp luật quy định.

Bước 1: Trước tiên cần xác định phạm vi thực hiện: xác định các vấn đề môi trường liên quan và phạm vi nghiên cứu đánh giá tác động môi trường.

Sau đó sẽ tiến hành khảo sát điều kiện địa lý, địa chất, điều kiện môi trường khu vực dự án xác định sự phù hợp với yêu cầu của dự án và yêu cầu bảo vệ môi trường khu vực.

Bước 2: Đánh giá hiện trạng môi trường, các nguồn nước và mức độ gây ô nhiễm của các chất thải phát sinh, công tác bảo vệ môi trường của cơ sở từ khi chuẩn bị xây dựng đến thời điểm hiện tại.

Báo cáo đánh giá các biện pháp phòng ngừa, xử lý chất thải đã và đang sử dụng.

Bước 3: Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm cho giai đoạn xây dựng. Đề xuất phương án quản lý, dự phòng, xử lý thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động của dự án.

Bước 4: Xác định nhóm cộng đồng liên quan hay quan tâm đến quá trình đánh giá tác động môi trường dự án: chủ dự án, nhà đầu tư (người/tổ chức tài trợ hoặc cho vay tiền), Bộ Tài nguyên và Môi trường, chính quyền địa phương, cộng đồng dân cư;

Bước 5: Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường trình nộp Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc UBND tỉnh / thành (Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương);

Bước 6: Tiến hành gửi hồ sơ đến hội đồng thẩm định và phê duyệt dự án.

Hiện nay có rất nhiều công ty lập báo cáo đánh giá tác động môi trường nhưng để tìm được một công ty lập báo cáo đánh giá tác động môi trường giá rẻ và uy tín thì Cong ty moi truong Cao Nguyên Xanh chính là nơi bạn có thể gửi trọn niềm tin.

CÔNG TY CỔ PHẦN – TƯ VẤN – ĐẦU TƯ CAO NGUYÊN XANH
Đ/C: 99 Nguyễn Súy, Phường Tân Qúy, Quận Tân Phú, Tp.HCM
Điện thoại : 08 3559 1848 (6 line) – 091 994 0018
Fax : 08 3559 1150
Email : info@CaoNguyenXanhGroup.com
Website : lapduan.vn