Đánh giá tác động môi trường cho biết – cơn bão mạnh nhất có thể tăng tần số gấp đôi

http://lapduan.vn/wp-content/uploads/danh_gia_tac_dong_moi_truong.jpghttp://lapduan.vn/wp-content/uploads/danh_gia_tac_dong_moi_truong.jpghttp://lapduan.vn/wp-content/uploads/danh_gia_tac_dong_moi_truong.jpgĐánh giá tác động môi trường cho biết – cơn bão mạnh nhất có thể tăng tần số gấp đôi

con-bao-manh-nhat-co-the-tang-tan-so-gap-doi.

Việc đánh giá tác động môi trường của Đông Nam Hoa Kỳ và Bahamas sẽ được đập bởi cơn bão hơn rất dữ dội trong những thập kỷ tới do sự nóng lên toàn cầu, một mô hình máy tính mới cho thấy .

 

đánh giá tác động môi trường

đánh giá tác động môi trường

 

Theo báo cáo môi trường Mặt biển ấm hơn nhiệt độ – mà cơn bão và nhiên liệu thay đổi mô hình gió được dự kiến sẽ tăng cường các cơn bão, nghiên cứu  cho biết .

Đồng thời , nhiệt độ tăng cao nên kết quả trong ít cơn bão yếu hoặc middling ở phía tây Đại Tây Dương .
Nghiên cứu xem xét những gì sẽ xảy ra nếu mọi người cứ phát ra nhiều khí nhà kính cho đến khoảng năm 2050 và sau đó bắt đầu cắt giảm phát thải .
Một số tham khảo này là một trung -of-the -road kịch bản ” để giải quyết khí thải nhà kính , cho biết nghiên cứu đồng tác giả Thomas Knutson , một nhà khí tượng học nghiên cứu với Đại dương Quốc gia Mỹ và Khí quyển (NOAA) .

Trong kịch bản này trên thế giới đã trở thành khoảng 4,5 độ F ( 2,5 độ C) ấm hơn so với ngày hôm nay.

Đổi lại, phía tây Đại Tây Dương – bắc của biển Caribbean đến Carolinas – nhìn thấy một tăng gấp đôi loại 4 và 5 cơn bão , các loại mạnh nhất, vào năm 2100. Hôm nay Đại Tây Dương bị trung bình 14 của các cơn bão dữ dội mỗi thập kỷ.

Loại 4 cơn bão đã duy trì tốc độ gió của 131-155 dặm ( 211-249 km) một giờ. Loại 5 cơn bão có sức gió vượt quá 155 dặm ( 249 km) một giờ.

Các mô hình mới có lẽ là phức tạp nhất chưa dự đoán cơn bão sẽ thay đổi như thế giới ấm lên, đồng tác giả nghiên Knutson cho biết .

Các nhà nghiên cứu báo cáo môi trường của công ty môi trường  kết hợp nhà nước   mô phỏng khí hậu toàn cầu với ” các mô hình dự báo bão được sử dụng bởi các nhà dự báo thời tiết vàHải quân , ” ông nói.

Kết hợp ba mô hình trong một công cụ , các nhà khoa học đã có thể để mô phỏng toàn bộ khí hậu của trái đất, với cơn bão thực tế của tất cả các loại chuyện ấy qua Đại Tây Dương .

Các phương pháp mô hình của  là lần đầu tiên , theo Judith Curry của Viện Công nghệ Georgia , người không tham gia vào nghiên cứu. “Đây là một bài báo quan trọng “, cô nói .

Kevin Trenberth của Trung tâm Quốc gia nghiên cứu khí quyển , ở Boulder, Colorado , cho biết vẫn còn rất nhiều chỗ cho cải tiến trong cách tất cả các mô phỏng khí hậu hiện nay đại diện cho các cơn bão và các đại dương.

Mặc dù vậy, nghiên cứu  mới này không thúc đẩy một sự đồng thuận mới nổi về cách biến đổi khí hậu sẽ ảnh hưởng bão, thêm Trenberth , người cũng không tham gia vào nghiên cứu  của công  ty môi trường.

Author Description

administrator

No comments yet.

Join the Conversation