Công nghệ và công trình xử lý nước thải bệnh viện

http://lapduan.vn/wp-content/uploads/cong-trinh-xu-ly-nuoc-thai-benh-vien.jpghttp://lapduan.vn/wp-content/uploads/cong-trinh-xu-ly-nuoc-thai-benh-vien.jpghttp://lapduan.vn/wp-content/uploads/cong-trinh-xu-ly-nuoc-thai-benh-vien.jpgCông nghệ và công trình xử lý nước thải bệnh viện

a. Công trình lọc sinh học nhỏ giọt

Bể lọc sinh học dùng để xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học hiếu khí mức độ hoàn toàn hoặc không hoàn toàn. Nguyên tắc hoạt động: vi sinh vật dính bám trên vật rắn và hình thành màng lọc sinh học. Bể được cấp gió tự nhiên hoặc cấp gió nhân tạo. Đối với bể lọc sinh học nhỏ giọt, BOD5 của nước thải đưa vào bể lọc sinh học không được lớn hơn 200mg/l, tải trọng thủy lực q lấy Ì – 3 m3/m3 vật liệu/ ngày.
Đặc điểm dây chuyển công nghệ: Không cần hổi lưu bùn từ bể lắng thứ cấp về bể lọc; không cần máy thổi khí.
Bùn hoạt tính tập hợp các loại vi sinh vật xử lý nước thải. Các loại vi khuẩn hiếu khí tích tụ trong các bông bùn sẽ hấp thụ và sử dụng oxy được bão hòa trong nước để oxy hóa chất hữu cơ.

b. Công trình xử lý nước thải hợp khối

Nước thải BV và các cơ sở y tế chứa hàm lượng chất hữu cơ cao, lượng nitơ amoni lớn, lưu lượng nước thải cần xử lý nhỏ nên hiện nay người ta thường tích hợp các quá trình xử lý nước thải trong các modun dạng bể bê tông xây tại chỗ hoặc chế tạo sản bằng các loại vật liệu composite cốt sợi thủy tinh, thép không gỉ… Bể hoạt động theo nguyên tắc AO (thiếu khí – Anoxic và hiếu khí – Oxic). Vì vậy ngoài việc xử lý hữu cơ, các quá trình xử lý sinh học tích hợp trong các bể này còn xử lý được nitơ thông qua quá trình nitrat hóa và khử nitơrát.
cong-trinh-xu-ly-nuoc-thai-benh-vien
Sơ đồ các quá trình xử lý nước thải tích hợp trong bể xử lý sinh học theo nguyên tắc AO.
Nhằm tăng cường hiệu quả xử lý, giảm kích thước công trình, người ta thường áp dụng các tiến bộ mới về công nghệ như dùng giá thể di động để vi sinh vật xử lý nước thải dính bám và sinh trưởng trên đó hoặc ứng dụng màng siêu lọc trong hệ MBR thay cho quá trình lắng thứ cấp và khử trùng.
Các loại công trình xử lý nước thải hợp khối hiện nay đang được ứng dụng để xử lý nước thải BV là các bể johkasou của Nhật Bản, bể bioisast… vật liệu FRP hoặc bể CN2000.V69… bằng thép.

(xử lý nước thải sản xuất)
c. Các công trình xử lý sinh học nước thải BV trong điểu kiện tự nhiên (Dewat)
Đây là một trong những phương pháp xử lý nước thải truyền thống cho hiệu quả tương đỗi cao với chi phí quản lý thấp. Công nghệ này sử dụng các quá trình xử lý lên men kỵ khí và hiếu khí trong điểu kiện tự nhiên mà không có các quá trình cung cấp khí cưỡng bức. Khí được cấp cho các hệ vi sinh vật trong hộ thống xử lý thông qua quá trình làm thoáng tự nhiên trong các hồ sinh học cũng như các bãi lọc ngập nước có trống cây.
Đặc biệt với công nghệ xử lý kỵ khí bằng bể tự hoại cải tiến có vách ngăn mỏng dòng hướng lên giúp nâng cao hiệu suất quá trình xử lý.

cong-trinh-xu-ly-nuoc-thai-benh-vien
Sơ đổ hệ thống Dewats

Bãi lọc ngập nước để XLNT gồm hai dạng: ngập nước bề mặt và ngập nước phía dưới, thường áp dụng đối với vùng đất cát pha và sét nhẹ để xử lý sinh học hoàn toàn nước thải sau khi đã được lắng sơ bộ. Các bãi lọc ngập nước thường được trổng cầy phía trên

(xử lý nước thải sản xuất)
Ưu, nhược điểm của mỗi loại công nghệ và công trình xử lý nước thải

cong-trinh-xu-ly-nuoc-thai-benh-vien

Các công trình xử lý nước thải nêu trên có thể ứng dụng trong các điểu kiện phù hợp. Các công trình hợp khối như bể johkasou, tháp lọc sinh học nhỏ giọt… dễ ứng dụng cho các trạm xử lý nước thải BV khu vực đô thị khi yêu cầu nước thải sau xử lý đáp ứng yêu cầu mức A của QCVN 28:2008. Ngược lại, hệ thống xử lý nước thải theo nguyên tắc phân tán (Dewat) thường dùng để xử lý nước thải sản xuất các cơ sở y tế quy mô nhỏ, ở vùng nông thôn.

xử lý nước thải sản xuất

Author Description

administrator

No comments yet.

Join the Conversation