Báo cáo môi trường – Orchid nhỏ nhất thế giới được phát hiện

 

môi trường xanh

môi trường xanh

 

 

Phong lan được biết đến nhỏ nhất thế giới (ảnh) – chỉ hơn 2 mm ( 0,08 inch ) khác gần nhìn xuyên qua – đã được phát hiện nằm trong gốc rễ của một hoa ở Ecuador, các nhà khoa học môi trường xanh công bố trong tuần này.

Lou Jost , một nhà sinh thái học với nền tảng thực vật bảo tồn EcoMinga , đã nghiên cứu – xử lí nước thải các nhà máy của rừng núi Nam Mỹ của đất nước trong 15 năm.

Đầu năm nay anh đã thu thập được một phong lan của một loài lớn hơn để nghiên cứu trong nhà kính của mình. ” Vài tháng sau , tôi thấy nhà máy nhỏ bé này, ” ông nói.

Núi Ecuador là nơi ẩn trú của đa dạng sinh học , nơi các nhà máy trên một ngọn núi có thể hoàn toàn khác nhau từ những người trên một cao điểm lân cận.

Trong khu vực nơi mà các phong lan nhỏ bé đã được tìm thấy , Jost cũng vừa phát hiện ra 28 loài phong lan mới trong chi Teagueia , một nhóm suy nghĩ trước đây chỉ chứa 6 loài . Ecuador nói chung là nơi có 4.000 loài phong lan được biết đến một nghìn trong số họ phát hiện trong 12 năm qua một mình.

Phong lan mới phát hiện , một phần của chi Platystele , chưa có loại đánh giá khoa học có thể sẽ dẫn đến chỉ định chính thức của nó như là một loài mới. Nhưng , Jost cho biết , chuyên gia môi trường xanh phong lan Carl Luer , một nhà nghiên cứu tác động môi trường – xử lí nước thải liên kết với Vườn Bách thảo Missouri, đồng ý rằng nhà máy là một loài độc đáo .

Nở có , bây giờ, không có tên . ” Nó chỉ là ngồi ở đây với rất nhiều người khác mà cần phải được mô tả, ” Jost cho biết . ” Các khu rừng này chỉ chứa đầy những điều mới. “

Author Description

administrator

No comments yet.

Join the Conversation