Báo cáo hoàn thành đánh giá tác động môi trường

1/ Đi tượng thc hin

Đối với các Doanh nghiệp, cơ sở đã thực hiện Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), sau khi hoàn thành công trình, biện pháp bảo vệ môi trường, phải lập hồ sơ đề nghị kiểm tra, xác nhận việc thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành và gửi đến cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt đã phê duyệt Báo cáo ĐTM để kiểm tra, xác nhận việc thực hiện.

2/ H sơ

a) Một văn bản đề nghị kiểm tra, xác nhận việc thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của cơ sở theo mẫu quy định tại Phụ lục 4.2x Thông tư 26/2011/TT-BTNMT.

b) Năm báo cáo kết quả thực hiện đề án bảo vệ môi trường của cơ sở theo mẫu quy định tại Phụ lục 4.3 thông tư 26/2011/TT-BTNMT.

3. Cơ quan nộp phê duyệt

Nộp tại Cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt đã phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường.

 CÔNG TY CỔ PHẦN – TƯ VẤN – ĐẦU TƯ CAO NGUYÊN XANH
Đ/C: 12 Lô F4 – Đường DN4 – P. Đông Hưng Thuận – Quận 12 – TPHCM
Hotline: 091 994 0018
Fax : 08 3559 1150
Email : info@CaoNguyenXanhGroup.com
Website : lapduan.vn

Author Description

administrator

No comments yet.

Join the Conversation