Báo cáo giám sát môi trường định kỳ

Tư vấn lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ

Công ty môi trường Cao Nguyên Xanh chuyên tư vấn hướng dẫn lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ với chi phí thấp nhất và thủ tục nhanh gọn nhất

Theo Thông tư 05/2008/TT-BTNMT quy định, báo cáo giám sát môi trường định kỳ là báo cáo kết quả quan trắc số liệu, là một hình thức đánh giá chất lượng môi trường ngắn hạn(bao gồm: chất thải rắn sinh hoạt, công nghiệp và nguy hại) tại Cơ sở và báo cáo định kỳ về Cơ quan thẩm quyền

Lập Báo cáo giám sát môi trường định kỳ là để theo dõi quan trắc số liệu của mỗi công ty nhằm ngăn chặn được những vấn đề ô nhiễm và đưa ra giải pháp xử lý môi trường.

 

 

1.     Đối tượng phải thực hiện chương trình giám sát môi trường (quan trắc môi trường)

Theo quy định của nhà nước tất cả các cơ sở sản xuất, khu công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị, các trung tâm thương mại, nhà xưởng… đã có giấy xác nhận cam kết bảo vệ môi trường, giấy xác nhận đề án bảo vệ môi trường, giấy phê duyệt đánh giá tác động môi trường, các doanh nghiệp đã đi vào hoạt động trong các ngành sản xuất kinh doanh đều phải tiến hành làm báo cáo giám sát định kì.( Theo Điều 3, Nghị định số 21/2008/NĐ-CP và điều 24, Luật Bảo vệ môi trường)

2.      Chế độ thực hiện Báo cáo giám sát môi trường

 • Thực hiện việc giám sát môi trường định kỳ tối thiểu 6 tháng/lần.
 • Riêng đối với các Doanh nghiệp, cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Dương thực hiện chế độ Báo cáo 1 lần/năm vào tháng 3 năm sau đi kèm với 4 lần lấy mẫu vào 4 quý của năm thực hiện giám sát môi trường (theo CV số 4228/CCBVMT-KS ngày 24/9/2013 của CCBVMT tỉnh Bình Dương).

3.     quy trình khảo sát tóm tắt để lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ tại các công ty, xí nghiệp

 • Bước 1: khảo sát, thu thập số liệu về hiện trạng hoạt động của công ty, điều kiện tự nhiên, khí hậu, địa lý, địa chất của công ty. Tiến hành khảo sát, thu thập số liệu về hiện trạng môi trường xung quanh khu vực dự án, các yếu tố khí hậu trong khu vực dự án
 • Bước 2 : nhân viên sẽ xác định các nguồn gây ô nhiễm như khí thải, nước thải, chất thải rắn, chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động đề án.
 • Bước 3 : tư vấn về các biện pháp phòng ngừa đã và đang sử dụng hiện nay của các công ty cùng lĩnh vực.
 • Bước 4 : nhân viên sẽ lấy mẫu chất thải, nước thải, mẫu không khí xung quanh tại ống khối, mẫu đất, mẫu nước ngầm để tiến hành đánh giá chất lượng môi trường và tác động, ảnh hưởng của nguồn ô nhiễm trên đối với môi trường, xã hội và con người xung quanh khu vực dự án.
 • Bước 5: Nhân viên tư vấn của công ty Cao Nguyên Xanh sẽ hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm và dự phòng sự cố. Bên cạnh đó sẽ đề xuất phương án quản lý, dự phòng, xử lý nước thải, khí thải, phương án thu gom và xử lý chất thải rắn.
 • Cuối cùng sẽ trình nộp bản báo cáo giám sát môi trường định kỳ lên cơ quan chức năng (Sở Tài nguyên Môi Trường, Các phòng môi trường Quận, huyện..)

4. Nội dung chương trình báo cáo giám sát môi trường định kỳ

 • Theo dõi số lượng, thực trạng, diễn biến các nguồn tác động tiêu cực phát sinh từ hoạt động của cơ sở đến chất lượng môi trường;
 • Theo dõi lưu lượng/ khối lượng / tần suất và định kỳ đo đạc, lấy mẫu phân tích các thông số ô nhiễm đặc trưng của chất thải phát sinh từ quá trình hoạt động của cơ sở ( nước thải, khí thải, chất thải rắn,chất thải nguy hại, tiếng ồn, độ rung, và các chỉ tiêu khác); tần suất đo đạc, lấy mẫu phân tích tối thiểu 03 tháng/lần.
 • Định kỳ đo đạc, lấy mẫu phân tích các thông số liên quan đến các nguồn tác động tiêu cực của môi trường xung quanh cơ sở (nước mặt, nước ngầm, không khí, đất)
 • Nếu tại khu vực của cơ sở không có trạm quan trắc chung của cơ quan nhà nước; tần suất đo đạc, lấy mẫu phân tích tối thiểu 06 tháng/lần.
 • Theo dõi diễn biến và đo đạc thực trạng các yếu tố (nếu có liên quan): xói mòn,trượt, sụt, lở, lún đất; xói lở bờ sông, bờ suối, bờ hồ, bờ biển; bồi lắng lòng sông, lòng suối, lòng hồ, đáy biển; thay đổi mực nước mặt, nước ngầm; xâm nhập mặn; xâm nhập phèn; và các tác động khác (nếu tại khu vực của cơ sở không có trạm quan trắc chung của cơ quan nhà nước); tần suất đo đạc phù hợp với từng trường hợp cụ thể.

5.      Cơ quan nộp Báo cáo giám sát môi trường định kỳ

 • Đối với Cơ sở thuộc đối tượng lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường (đề án bảo vệ môi trường chi tiết) nộp Sở Tài nguyên Môi trường.
 • Đối với Cơ sở thuộc đối tượng lập bản cam kết bảo vệ môi trường (đề án bảo vệ môi trường đơn giản) nộp Phòng Tài nguyên Môi trường huyện.
 • Đối với các Cơ sở nằm trong khu Công nghiệp tại TP.HCM nộp HepZa.

 

 

 

Để được tư vấn hướng dẫn lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ với chi phí thấp nhất cùng thủ tục nhanh gọn quý khách vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN – TƯ VẤN – ĐẦU TƯ CAO NGUYÊN XANH
Đ/C: 99 Nguyễn Súy, Phường Tân Qúy, Quận Tân Phú, Tp.HCM
Điện thoại : 08 3559 1848 (6 line) – 091 994 0018
Fax : 08 3559 1150
Email : info@CaoNguyenXanhGroup.com
Website : lapduan.vn