Lập dự án đầu tư được lập như thế nào?

post image

Lập dự án đầu tư được lập như thế nào? Dự án đầu tư là tập hợp các đề xuất bỏ vốn trung và dài hạn để tiến hành các hoạt động đầu tư trên địa bàn cụ thể, trong khoảng thời gian xác định . Dự án đầu tư là cơ sở để cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành các biện pháp quản lý, cấp phép đầu tư. Nó là căn cứ để nhà đầu tư triển khai hoạt động đầu tư và...

Lập dự án đầu tư theo hướng dẫn của Bộ

post image

Lập dự án đầu tư theo hướng dẫn của Bộ 1- Chủ đầu tư, địa chỉ liên lạc : 2- Các căn cứ, cơ sở xác định sự cần thiết nghiên cứu : -Các căn cứ: tài nguyên, các điều kiện tự nhiên, các quy hoạch, kế hoạch dài hạn, các chính sách kinh tế - xã hội và các chủ trương của các cấp chính quyền và điều kiện kinh tế xã hội . - Phân tích đánh giá, dự báo về thị trường, khả...

Tài liệu Quản lý Dự Án

post image

Tài liệu Quản lý Dự Án 1. GIỚI THIỆU - Việc kết thúc một dự án cũng có vai trò quan trong đối với sự thành công của dự án cũng như việc khởi đầu, tổ chức, hoạch định, thực hiện và giám sát dự án. - Tâm lý của các tổ dự án (Project Team) + Tìm kiếm sự thử thách trong dự án mới + Tâm lý quay về công việc cũ (có thể như một người chiến thắng hay một người thất bại) -...

Các bước để lập Dự Án

post image

Các bước để lập Dự Án Các bước để lập Dự Án In bài này Gửi Email bài này Trong thực tiễn để bắt đầu thực hiện 1 dự án, dự gồm có 3 giai đoạn chính: - Lập Dự án. - Quản trị thực hiện. - Kết thúc. Giai đoạn 1 và 2 được coi là quan trọng hơn cả. 1. Hoạch định sơ bộ : Conceptual development, Việt Nam hay gọi là Nghiên cứu sơ bộ hoặc Nghiên cứu Tiền khả thi ( Tùy theo...

Hình thành dự án

post image

Hình thành dự án 1. HÌNH THÀNH DỰ ÁN (Project Formulation) Một dự án được hình thành qua các giai đoạn sau: - Khái niệm, ý tưởng và định nghĩa dự án (Conception, Idea and Defintion of Project) là Ra quyết định - Nghiên cứu tiền khả thi (Pre-Feasibility Study) là Ra quyết định - Nghiên cứu khả thi (Feasibility Study) là Ra quyết định - Thiết kế chi tiết (Detail Design) là Ra quyết định - Thực hiện dự...